Sơ đồ tổ chức

ANPHU DESIGN & BUILD

NHÂN SỰ ANPHU DESIGN & BUILD

Bộ phận kinh doanh

Với đội ngũ nhân viên trẻ, nhiệt huyết với công việc, luôn nỗ lực tìm kiếm khách hàng tiềm năng, xây dựng, lập kế hoạch, truyền tải những thông điệp của AnPhu Design & Build đến khách hàng.

BỘ PHẬN THIẾT KẾ

Với đội ngũ nhân viên trẻ, nhiệt huyết với công việc, luôn nỗ lực tìm kiếm khách hàng tiềm năng, xây dựng, lập kế hoạch, truyền tải những thông điệp của AnPhu Design & Build đến khách hàng.

Bộ phận thi công - quản lý

Với đội ngũ nhân viên trẻ, nhiệt huyết với công việc, luôn nỗ lực tìm kiếm khách hàng tiềm năng, xây dựng, lập kế hoạch, truyền tải những thông điệp của AnPhu Design & Build đến khách hàng.

Bộ phận tài chính - kế toán

Với đội ngũ nhân viên trẻ, nhiệt huyết với công việc, luôn nỗ lực tìm kiếm khách hàng tiềm năng, xây dựng, lập kế hoạch, truyền tải những thông điệp của AnPhu Design & Build đến khách hàng.

Kế toán trưởng

Ngô nhật tú anh

Kế toán

Nguyễn mỹ hạnh

Tiện ích của chúng tôi

XEM HƯỚNG NHÀ

Vui lòng điền Số điện thoại hoặc Email
XEM TUỔI XÂY NHÀ

Vui lòng điền Số điện thoại hoặc Email

Tính dự toán chi phí

Tra Cứu

Tại đây
Phone An Phú Build & Design