Sơ đồ tổ chức

ANPHU DESIGN & BUILD

NHÂN SỰ ANPHU DESIGN & BUILD

Nguyễn Đình Ngân

Giám đốc

kiến trúc sư kiêm giám đốc tại AnPhudesign and Build

Ngô Nhật Tố Oanh

Phó giám đốc

Phó giám đốc, kế toán trưởng Anphu design Build

Dương Hoàng Yến

Sale

Sale tại Anphu design and Build

Lê Thanh Cúc

Thiết kế 3D 2D

Họa sĩ thiết kế 2D 3D tại Anphu design Build

Nguyễn Hoàng Minh Hiếu

Marketing online

Marketing online tại Anphu design Build

Lê Việt Hoàng

Marketing online

Marketing online tại Anphu design Build

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

Kế toán

Kế toán, dự toán tại Anphu design and Build

Tiện ích của chúng tôi

XEM HƯỚNG NHÀ

Vui lòng điền Số điện thoại hoặc Email
XEM TUỔI XÂY NHÀ

Vui lòng điền Số điện thoại hoặc Email

Tính dự toán chi phí

Tra Cứu

Tại đây
Phone An Phú Build & Design