Xin phép xây dựng nhà 3 tầng và những điều cần chú ý.