Xin phép xây dựng

Dịch vụ xin phép xây dựng tại An Phú

Ngoại trừ những công trình được miễn giấy phép xây dựng theo luật xây dựng 2014 quy định, những công trính khác như nhà ở riêng lẻ cần xin giấy phép xây dựng trước khi thi công. Vậy quy trình xin giấy phép xây dựng như thế nào, thủ tục bao gồm những gì và…

Hotline
Facebook chat