Xây nhà trọn gói, xây dựng phần thô cần chú ý điều gì?