Thi công hoàn thiện phần thô nhà chú Tường dự án Thăng Long Home